Ansvarlig team

Kvalitetskontrollen av fenolplater er implementert i hver lenke

11

Prenatal påvisning av fenolharpiks

4

Spesifikasjonsbekreftelse av fenolplater i produksjon

32311

Dimensjonering etter produksjon av fenolplater

122222

Batchtesting av fenolkortytelse

1. 3

Batchtesting av fenolkortytelse

14

Batchtesting av fenolkortytelse

15
116